Normativa Torneo San Ramó 2018

11 ó 18 de agosto 2018
CLUB TENIS VILALBÉS

SEDE:
Club Tenis Vilalbés, Complexo Deportivo A Magdalena, Vilalba (Lugo).
Superficie: 3 pistas de tennis – quick e 1 pista rápida. Bola oficial Babolat

DATAS:
Fase Previa: 11 al 13, ( Se clasifican 4 jugadores para el cuadro final)
Fase Final: 14 al 18,( 16 jugadores :4 previa, 2 Wild Car, 10 clasif. Nac.)

INSCRIPCIÓNS:
Cuota (socios club 50%):
Absoluto Federado: 12€
Absoluto + 35 Federado: 12€
Benjamin, Alevin, Infantil, cadete: 8€
Non Federado:10€
Prazo: ata o xoves 9 de agosto ás 20h horas
Formalización das inscripcións:
www.ibertenis.com / paulinotenis@gmail.com
No telefono: 627536059

Nº DE HOMOLOGACIÓN: 980

SORTEO:
No complexo Deportivo A Magdalena , o xoves 9 de agosto ás 20,30 horas.

CATEGORÍAS:
Absoluto Federado, Absoluto + 35 Federado, absoluto non federado, benjamin, alevin, infantil, cadete
Masculino e feminino.

HORARIOS:
Os partidos disputaránse en xornada de mañá e tarde, sendo obriga dos xogadores decatarse
da data e hora dos encontros, publicados na oficina das instalacións e na páxina web do
club: www.tenisvilalbes.es / www.ibertenis.com

Non se comunicarán por vía telefónica, agás que a páxina web dera erros.

Todas as cuestións que xurdan non determinadas neste regulamento serán resoltas polo Xuíz
Árbitro ou adxuntos, sendo inapelables as súas decisións.

XUÍZ ÁRBITRO: Paulino Fernández Seoane (627 536 059)

CADETE MASCULINO

ABSOLUTO FEDERADO

ALEVIN MASCULINO

CADETE MASCULINO

INFANTIL MASCULINO

+35