ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS de VILALBA 2021-2022

https://www.vilalba.gal/noticias/o-concello-retoma-as-escolas-deportivas-municipais-con-15-modalidades-diferntes/